Webboard Health Fashion Lifestyle Travel Beauty Other Activity

แพคเกจทัวร์กระบี่3วัน2คืน ราคา2999บาทเท่านั้น รีบด่วนช้าหมดอดเที่ยวนะจ๊ะ

    

ทัวร์ 4แห่ง 7เกาะตามโปรแกรม โดยเรือห่างยาวขนาดใหญ่
อาหาร 3 มื้อ  (เช้า 2 มื้อ  + เที่ยง 1 มื้อ)
อุปกรณ์ดําน้ำดูปะการัง /เสื้อชูชีพ / ประกันภัย / ไกด์ท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆ ค่าธรรมเนียมฟรีสําหรับคนไทย (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
Internet Wi-Fi ตามจุดที่โรงแรมกําหนด
ห้อง ฟิตเนส และ ซาวน่า
บริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ ระหว่างโรงแรมกับสนามบินหรือ บขส. กระบี่
บริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับหน้าหาด (ทุกๆ 2 ชั่วโมง)
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน 
วันที่ 1 
14:00 ท่านลูกค้าเข้าที่พักวันแรก โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์สปา(พักห้องสุพรีเรีย)
-  รับประทานอาหารเย็น (ท่านลูกค้าบริการตนเอง)และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 2 
07:00 รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1)ทางโรงแรมจัดเตรียมให้
08:45 นัดท่านลูกค้าเจอกันที่ จุดรับ-ส่ง ทัวร์ทางทะเล
09:00 ออกเดินทางไปที่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา
09:30 ออกเดินทางไป  ทะเลแหวก Unseen Thailand ของ จ.กระบี่
10:10 แวะเที่ยว เล่นน้ำและพักผ่อนที่  ทะเลแหวก เกาะทับ เกาะหม้อ และเกาะไก่โดยทางบริษัททัวร์จะให้
เวลา ประมาณ 40 นาที  และจะออกเดินทางไปยังเกาะอื่นๆต่อไป
11:00 แวะ ดํานํ้าชมปะการัง บริเวณ เกาะไก่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
11:40 ออกเดินทางต่อไปยัง  เกาะปอดะ สถานที่
ถ่ายโฆษณา DTAC 3G
12:30 แวะพักผ่อนเล่นนํ้าและทาน  อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่เกาะปอดะ  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
14:00 ออกเดินทางไปยังจุดสุดท้ายของโปรแกรม  ถํ้าพระนาง อ่าวไร่ เลย์ เพื่อชมความงดงามของอ่าวไร่เลย์ 
และ สักการะศาล พระนาง  สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ที่อยู่ที่ถํ้าพระนาง
15:10 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา
16:00  เดินทางกลับสู่ที่ พัก โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์สปา
-  รับประทานอาหารเย็น (ท่านลูกค้าบริการตนเอง)และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 3
07:00 รับประทาน  อาหารเช้า(มื้อที่ 3)ทางโรงแรมจัดเตรียมให้ ท่านลูกค้าเข้า
พักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมตัวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
***สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงในการออกทัวร์ตามสภาพอากาศและตามโรงแรมจัดให้***
อาหารบางมื้อเป็นอาหารเพื่อความสะดวกในการรับประทานในสถานที่ท่องเที่ยว
 
เงื่อนไข
- จองวันนี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2558
- สําหรับผู้เข้าพักบุคคลที่ 3 คิดค่าบริการเตียงเสริมเพิ ่มท่านละ 2,999 บาท รวมทุกอย่าง (ไม่มีส่วนลดแล้วเนื่องจาก
ราคานี้ลดแล้ว)
- สําหรับเตียงเสริมคิดค่าบริการ 500 บาท / 2 คืน
- สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่ า 3 ปี  พักฟรี
- สําหรับเด็กอายุ 4-9 ปี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท/ท่าน
- สําหรับเด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,999 บาท (ราคาเท่าผู้ใหญ่)
- ขอสงวนสิทธิ์งดรับ Booking ในช่ วง13 – 16 เมษายน และ 25 ธันวาคม – 5 มกราคม ของทุกปี
- สําหรับการเข้าพักในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาวให้จองล่วงหน้านานๆเพื่อป้ องกั นห้องเต็ม (การเข้าพัก
ขึ้นอยู่ กับห้องว่างในขณะนั ้น)
- กรณีผู้เข้าพักเป็นชาวต่างชาติคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
- สามารถจองทริปเที่ยวได้ภายใน 2 ปี             
- เช็คอิน: 14.00 น. เช็คเอาท์ :  12.00 น.
- สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: กรุณาชําระเงินโดยตรงกับทางมัณดาวีต์ ทัวร์ โดยตรง 02-184-2808 เฉพาะเวลาทําการ
- การแก้ไขหรือยกเลิกการใช้บริการ: ต้องการทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนเข้าพัก มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอแก้ ไขหรือยกเลิกการใช้บริการได้
- การสํารองห้องพักขึ้นอยู่ กับการมีห้องว่างในขณะนั้น และสภาพอากาศว่าสามารถออกทัวร์ได้หรือไม่
วิธีการจอง
- สํารองห้องล่วงหน้า: แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน กรุณาติดต่อทางมัณดาวีต์ ทัวร์โดยตรงทางโทรศัพท์ 
แฟกซ์ หรืออีเมล
- สามารถทําการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงข้อมูลการจองอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน
- ติดต่อสํารองห้องที่: 02-1842808 (แจ้งหมายเลขใบจอง), หรื อ E-Mail 
reservation.mandaweetour@gmail.com (พร้อมแนบไฟล์คูปอง)
- เมื่อมาถึง: กรุณาแสดงหลักฐานใบจองต่อพนักงาน (กรณีหลักฐานใบจองสูญหายกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติ
ตามระเบียบบริษัท) จํานวน 3วัน 2คืน
Highlights : 
- ที่พักดี สะอาด สะดวกสบาย การบริการเยี่ยม
- อิ่มเอมกั บการท่องเที่ยวที่สวยงาม ไปกับมัณดาวีต์ ทัวร์
- อาหารอร่อยประทับใจ
- ราคาถูกที่สุดที่เคยมีมาก่อน เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีหยุด 
ติดต่อสํารองห้องที่: 02-1842808 (แจ้งหมายเลขใบจอง), 093-579-1199, 093-579-1177
หรือ E-Mail : reservation.mandaweetour@gmail.com 
Line : nim_mandaweeเมื่อ : 14 ก.ค. 2557 05:44:38
โดย : panaddaman

Recommended Tips!