Webboard Health Fashion Lifestyle Travel Beauty Other Activity

ล่องเรือเพลินสีสันริมน้ำ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวมอญ

    

ล่องเรือเพลินสีสันริมน้ำ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวมอญ

 

 

ปทุมธานี อีกจังหวัดหนึ่งที่มีสีสันการท่องเที่ยวโดดเด่นโดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และด้วยระยะทางไม่ไกล การเดินทางเลือกได้หลาย  รูปแบบทั้งการล่องเรือเพลินสีสันสาย  น้ำหรือจะเลือกสัญจรทางบกใช้เส้น  ทางรถยนต์ลัดเลาะไปตามถนนสาย  ต่าง ๆ หลากสถานที่พักผ่อน ที่นี่จึง เป็นที่กล่าวขานมีนักเดินทางใกล้ไกลแวะมาเยือน

 

สามโคก อำเภอเก่าแก่ที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์มีความหลากหลาย หากตั้งต้นการเดินทางจาก โบราณสถานเตาเผาโอ่งอ่าง ซึ่งอยู่ไม่ไกล นอกจากจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผา อิฐมอญ ในสถานที่นี้ซึ่งขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร ผู้ชื่นชอบศิลปะประวัติศาสตร์ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม  วันวาน และก่อนการเดินทางในเส้นทางท่องเที่ยวนำร่องวิถีชีวิต ประเพณี วัฒน ธรรมชาวมอญสามโคกปทุมธานี ที่นำมาบอกเล่าแนะนำเป็นทางเลือกการพักผ่อน

 

ภายในโบราณสถานเตาเผาโอ่งอ่าง หากเดินเข้าไปด้านในจะพบกับเนินซากเตาเผาโบราณสามเนิน หรือสาม โคก เนินซากเตาเผาโคกหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ บริเวณนี้มีการขุด  พบเศษภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยชาม เศษอิฐมอญ ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยชามจีน กระจายอยู่ทั่วบริเวณ

 

กล่าวกันว่าผู้ที่เป็นเจ้าของ คือชาวมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องดินเผาสืบมา แต่รามัญประเทศ และเมื่ออพยพมาก็ช่วยกันขุดดินเป็นเนิน ถมเป็นโคกสูง ซึ่งพอพ้นจากฤดูน้ำหลากก็ได้ก่อเตาเผาหม้อ ไห ตุ่ม ฯลฯ ซึ่งต่อมามีเรือมารับซื้อขายมากมายและนำไปขายยังหัวเมืองต่าง ๆ

 

แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ตุ่มสามโคก ภาชนะขนาดใหญ่จากเตาเผาแหล่งนี้ซึ่งมีความโดดเด่นคือเนื้อดินเผาไม่เคลือบสีแดงส้มเหมือนสีอิฐ เนื้อดิน  ค่อนข้างหนา ทรงเตี้ยป้อม ตรงกลางป่องกลม ส่วนก้นและปากตุ่มแคบ ฯลฯ 

 

ไม่ไกลจากกันสามารถแวะไปเยือน วัดสิงห์ วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีคู่เมืองสามโคก ชมอุโบสถเก่า วิหารไม้ทรงไทยที่มีเอกลักษณ์ หลังคาวิหารแห่งนี้มุงด้วยกระเบื้องกาบูซึ่งเป็นศิลปะอยุธยา อีกทั้งในช่วงการเดินทางภายในวัด    สามัคิยารามมีการจัดแสดงวัฒนธรรมอาหาร พลิกตำนานอาหารพื้นบ้านไทย-รามัญรวมอาหารหลากหลายทั้งของคาว ของหวาน ไม่ว่าจะเป็น แกงข้าวตัง แกงเผ็ดหัวตาล แกงกระเจี๊ยบ แกงมะตาด หมี่กรอบ กะละแม ข้าวแช่ ฯลฯ ให้ได้ทำความรู้จัก

 

โดยเฉพาะ มะตาด หนึ่งใน  พืชผัก ต้นไม้ที่ชุมชนชาวมอญนิยม ปลูกรับประทานและไม่เพียงแค่อาหาร ยังมีการแสดงของชาวมอญให้ชม อย่าง   ฮะนอม การโขกแป้งซึ่งจะทำไปพร้อมกับการร้องเพลง โนเน ให้ได้ชมร่วม ด้วย และนอกจากเส้นทางรถยนต์    สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง  ล่องแม่น้ำเพลินสีสันบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ สองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่ง   มีวัดเรียงราย เจดีย์มอญสีทองให้ชื่น  ชม

 

หลังจากล่องเรือไประยะหนึ่ง จุดแรกที่แวะคือ ศาลาแดงเหนือ วัดเก่าแก่มีเจดีย์สีทองงามเด่น ศิลปะแบบมอญที่มีเอกลักษณ์ ภายในวัดมีเครื่องกรองน้ำโบราณทำจากหินเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยน้ำจะหยดผ่านชั้นหินทีละหยดสามารถกรองน้ำได้ใสสะอาด

 

ใกล้กันกับวัดสามารถเดินเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทย-รามัญศาลาแดงเหนือ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนชาวมอญที่นี่ยังคงรักษาประเพณีวัฒน ธรรมของชาวมอญไว้อย่างมั่นคง จาก วัดศาลาแดงเรือลอยลำล่องต่อไปยัง  วัดท้ายเกาะใหญ่ อีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งชาวมอญเรียกวัดแห่ง นี้ว่าเวียงจาม ภายในวัดร่มรื่นมีเจดีย์มอญที่ใหญ่ที่สุด อีกทั้งมีศาลาที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชมกุฏิเรือนไทยที่งดงามด้วยลวดลายไม้ฉลุ    ฯลฯ

 

เจดีย์ทอง วัดเก่าแก่อีกแห่งที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา ที่นี่มีเจดีย์แบบมอญงดงาม รูปแบบเจดีย์เหมือนกับเมืองพุกามตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมรายล้อมด้วยกำแพงแก้วฝีมือช่างชาวรามัญ จากวัดสามารถเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทย-รามัญบ้านเจดีย์ทอง หรือจะปั่นจักรยานลัดเลาะไปตามเส้นทางที่มีสีสัน สงบร่มรื่น

 

ชุมชนมอญแห่งนี้ปลูกสร้างบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีวัดแห่ง นี้เป็นศูนย์กลาง มีข้อมูลกล่าวว่าชื่อหมู่บ้านตั้งตามเจดีย์สีทอง ตลอดเส้นทางนอกจากวิถีชีวิต บ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ ยังมีป้ายอธิบายสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีวัฒนธรรม ต้นไม้ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯให้เข้าใจ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นรั้วโมกที่ มีปลูกตลอดเส้นทาง รวมถึงต้นมะตาดที่มีปลูกทั่วบริเวณ

 

เดินต่อไปไม่ไกลสามารถแวะชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญบ้านสามเรือน ซึ่งปลูกเป็นเรือนมอญขวางที่นี่จัดแสดงความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน สิ่งของเครื่องใช้ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา งานหัตถกรรม ฯลฯ ให้เพิ่มเติมความรู้ก่อนสิ้นสุดเส้นทาง วันหยุดสุดสัปดาห์หากกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนที่ไม่ไกล เดินทางได้หลายรูปแบบ ในเส้นทางนี้ที่มีเสน่ห์สีสันวัฒนธรรมน่าจะพอเป็นคำตอบช่วยตัดสินใจ.

 

แหล่งที่มาของข่าว

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เมื่อ : 01 ก.พ. 2557 11:20:53
โดย : Geng

Recommended Tips!