Webboard Health Fashion Lifestyle Travel Beauty Other Activity

สวยจนลืมหายใจบันไดสู่สรวงสรรค์

    

สวยจนลืมหายใจบันไดสู่สรวงสรรค์

 

 

ภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ภาพวาดแอบสแตรก แต่เป็นภาพถ่ายนาขั้นบันไดของชาวฮั่น ที่ภูเขาเหนือเมืองหยวนหยางในตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งผู้บรรยายไว้ว่าเป็นบันไดสู่สวรรค์ เพราะนาขั้นบันไดอันกว้างใหญ่เรียงลำดับกันอย่างสวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 เมตร

 

บรรพบุรุษชาวฮั่นซึ่งย้ายมาอยู่ที่ภูเขาสูงชันแห่งนี้เมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว ได้ต่อสู้กับภูมิประเทศที่ยากลำบาก โดยเปลี่ยนที่ดินเป็นนาข้าวขั้นบันได ทำให้พวกเขาสามารถปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพได้

 

ความคิดสร้างสรรค์ของชาวฮั่น ไม่เพียงแต่ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังทำให้ภูเขาลูกนี้กลายเป็นงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์ใจอีกด้วย

 

 

จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงได้พระราชทานนามพิเศษ เรียกชาวฮั่นในฐานะผู้มีฝีมือในงานประติมากรรม และนาขั้นบันไดแห่งนี้ได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็น ‘มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ’

 

 

นาขั้นบันไดแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และสามารถผลิตข้าวได้มากพอสำหรับประชาชนหลายแสนคน โดยจะมีการปลูกข้าวเพียงปีละครั้งในเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนของทุกๆ

 

เมืองหยวนหยางอยู่ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 140 เมตรถึงเกือบ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ขนานไปกับแม่น้ำแดง ในภูเขา Ailao และห่างจากชายแดนตอนเหนือของเวียดนามประมาณ 50 กิโลเมตร

 

ที่มา : goosiam.comเมื่อ : 08 ม.ค. 2557 10:20:32
โดย : Geng

Recommended Tips!